koningshaven info

Algemene Informatie

Basisschool Koningshaven is een kleine school in de wijk Fatima in Tilburg. De school staat open voor kinderen uit alle culturen en alle geloofsrichtingen en binnen de school is er peuteropvang en BSO voorziening. Er is nauwe samenwerking tussen de peuteropvang en groep 1/2 van de school.

Bij basisschool Koningshaven vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig en prettig voelen, van daaruit kan een kind optimaal leren en zich ontwikkelen. Leren niet alleen, maar samen met andere kinderen, ouders en de professionals. We zijn er trots op dat we al enkele jaren een kanjerschool zijn. In de aanbieding van de leerstof houden we rekening met verschillen tussen kinderen. Wanneer het voor een kind nodig is, zal de leerstof aangepast worden.

Vanuit onze didactische visie op onderwijs willen we het eigenaarschap van kinderen over het eigen leren vergroten.