koningshaven onze school

Bovenbouw 6-7-8

De bovenbouw bestaat uit een groep 6, een groep 7 en een groep 8. In de toekomst is het in deze bouw de bedoeling om met heterogene groepen te gaan werken, waarbij leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar in een groep zitten. In schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 zullen er voorbereidingen getroffen worden om deze stap te kunnen maken.

 

In de bovenbouw wordt zoveel mogelijk doelgericht gewerkt, de lesmethodes vormen hierbij de leidraad. Het rekenonderwijs is een speerpunt voor onze school, waar naast het gewone lesaanbod, veel aandacht is voor het verstevigen van de basisvaardigheden en het automatiseren. Dit vormt de basis van de rekenontwikkeling.

 

Schooltijden middenbouw:
Maandag 8.30 – 12.00 uur & 13.00 – 15.00 uur
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur & 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 8.30 – 12.30 uur
Donderdag 8.30 – 12.00 uur & 13.00 – 15.00 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur & 13.00 – 15.00 uur