koningshaven info

Sociale veiligheid

Op BS Koningshaven vinden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling (het leren). Als een kind zich niet prettig voelt, zal hij/zij niet tot leren komen. Kinderen verdienen een schoolomgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en zich veilig kunnen voelen. Alle leerkrachten, ouders/verzorgers en mensen die bij de school betrokken zijn willen bijdragen aan een positief klimaat.

 

Hoe wij dit op school vormgeven, hebben we vastgelegd in ons protocol sociale veiligheid. Hierin staat onder andere informatie over de Kanjertraining en hoe wij omgaan met pesten.