koningshaven info

Ouderraad (OR)

De ouderraad is een belangrijke schakel tussen ouders en school. Onze ouderraad organiseert, coördineert en assisteert bij verschillende schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, sportactiviteiten, carnaval en de schoolreis. De ouderraad beheert de vrijwillige jaarlijks ouderbijdrage waarmee deze activiteiten en investeringen bekostigd kunnen worden. Om alle zaken op elkaar af te stemmen vergadert de ouderraad zo’n zes keer per jaar. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door het bestuur van de ouderraad verslag uitgebracht over de activiteiten en financiën van het afgelopen jaar. Dit kan mondeling of schriftelijk.