koningshaven onze school

Middenbouw 4-5

De middenbouw bestaat uit een groep 4 en een groep 5, in de toekomst is het ook in deze bouw de bedoeling dat er twee heterogene groepen ontstaan met leerlingen uit beide leerjaren. In schooljaar 2020-2021 zullen er voorbereidingen getroffen worden om deze stap te kunnen maken.

 

In de middenbouw wordt zoveel mogelijk doelgericht gewerkt, de lesmethodes worden hierbij als leidraad gebruikt. Het rekenonderwijs is een speerpunt voor onze school. We hebben hierbij veel aandacht voor de basisvaardigheden en automatiseren, zodat er een stevige basis wordt gelegd voor de lesstof in de bovenbouw.