koningshaven onze school

Visie

Hoe geven wij vorm aan ons onderwijs?

Zoals eerder vormen de principes van het Montessoriconcept het fundament voor ons onderwijs. Het montessorionderwijs werkt volgens de ideeën van Maria Montessori die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde de rechten van het kind. Ze bedoelde daarmee: “de benodigde hulp bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan het deel uitmaakt”.

 

Montessorionderwijs

Maria Montessori is geboren in Italië en leefde van 1870 tot 1952. Ze studeerde medicijnen en promoveerde in 1896. Ze was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Verder studeerde zij wiskunde, filosofie en antropologie. In 1904 werd Maria Montessori benoemd tot hoogleraar antropologie aan de universiteit van Rome. In 1907 kreeg

ze de kans om haar opvoedkundige ideeën toe te passen op een school, de Casa dei Bambini (‘huis der kinderen’). Montessori legde zich verder toe op het ontwikkelen van materiaal en nauwkeurige observaties. De school groeide uit tot een werkplaats waar de kinderen en zijzelf veel leerden. De resultaten waren zo indrukwekkend dat het “Casa dei Bambini” de belangstelling trok van vele opvoeders uit tal van landen

Vanaf 1909 publiceerde Maria Montessori diverse artikelen en boeken en gaf ze cursussen over haar methode, visie en uitgangspunten. Ze hield ook lezingen in het buitenland. Dit droeg bij aan de verdere verspreiding van het montessorionderwijs over de hele wereld.

 

Maria Montessori was wat je noemt een wereldburger en woonde in vele landen, waaronder in Nederland, waar zij in 1952 stierf. Over de hele wereld zijn nog altijd montessorischolen te vinden.

Basisschool Koningshaven is trots er daar één van te worden.