koningshaven onze school

Visie

Op basisschool Koningshaven werken wij vanuit vertrouwen. Binnen een voorbereide leeromgeving spelen en leren, en samenwerken op basis van een beredeneerd, actueel en uitdagend aanbod aan het ontwikkelen van talent, kennis, vaardigheden en persoonsvorming. Vanuit die visie wordt ons onderwijs vormgegeven en georganiseerd.

 

Onze karakteristieken:

Op basisschool Koningshaven voelen we ons veilig, hebben we aandacht voor groei,

maken we verbinding en nemen we onze verantwoordelijkheid.

 

Onze ambities

Wij gaan uit van de kansen in ieder kind.

Wij ontwikkelen onze eigenheid en onze talenten.

Wij zijn verantwoordelijk voor onze keuzes.

Wij zijn verbonden met ouders en partners in de wijk.