koningshaven vragen

Kunnen leerlingen op Bs Koningshaven gebruik maken van buitenschoolse opvang?

Op BS Koningshaven hebben we een inpandige BSO van Kinderstad, daar kunnen leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag gebruik van maken. Ook kunnen kinderen gebruik maken van de Sport-BSO en de Urban BSO, ook beide van Kinderstad. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de naschoolse opvang van Pro-Kidz.

Hoeveel leerlingen zitten bij jullie op school?

Op dit moment zitten er ongeveer 130 leerlingen op BS Koningshaven. Deze leerlingen zijn verdeeld over 6 groepen. We hebben een nauwe samenwerking met de inpandige peutercrèche van Kinderstad.

IS Bs Koningshaven een gezonde school?

Ja, BS koningshaven heeft het certificaat ‘Gezonde school’.

Op onze school krijgen alle leerlingen twee keer in de week gymles. Eén keer in de week wordt deze gegeven door een gymdocent, de andere les wordt gegeven door de eigen leerkracht.

Daarnaast doet onze school mee aan schoolfruit. Dit betekent dat alle leerlingen van de school op dinsdag, woensdag en donderdag fruit van school krijgen. De andere dagen brengen zij fruit van thuis mee voor in de fruitpauze.

Kunnen kinderen deelnemen aan naschoolse activiteiten?

Elke week naschoolse sport aangeboden waar de kinderen aan deel kunnen nemen. De naschoolse sport wordt gegeven door onze gymleerkracht Iris.

Voor kinderen 0 tot 6 jaar worden Meet and Play momenten georganiseerd door een medewerker van Contour de Twern.

Ook worden door de maatschappelijk werker uit de wijk activiteiten georganiseerd waar kinderen aan deel kunnen nemen.

Is er bij jullie school de mogelijkheid voor voorschoolse educatie?

Wij hebben een inpandige peutercrèche. Op maandag t/m donderdag wordt hier peuteromvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar verzorgd. Kinderen leren hier samen spelen, worden voorbereid op school en er wordt gewerkt aan de taalontwikkeling.

Er is een nauwe samenwerking tussen de peutercrèche en school.