koningshaven onze school

Groep 1/2

Kinderen starten op onze school in groep 1/2 Het hele jaar is er de mogelijkheid om in te stromen. In groep 1/2 wordt aanbod verzorgd vanuit een rijke leeromgeving. Er zijn veel mogelijkheden om middels spelend leren tot ontwikkeling te komen. Naast betekenisvolle hoeken is er ook veel materiaal aanwezig waarmee kinderen op verschillende gebieden tot ontwikkeling kunnen komen.

 

In groep 1/2 wordt aanbod verzorgd vanuit een thema. Binnen deze thema’s staan enkele doelen centraal waar aan gewerkt wordt. Het aanbod in groep 1/2 is heel divers, zo zijn er kringactiviteiten, werkmomenten waarbinnen kinderen op hun eigen niveau een werkje maken of in het hoek spelen, bewegingsactiviteiten en buiten spelen.

 

Groep 1/2 heeft de hele week de speelzaal tot hun beschikking om bewegingsaanbod te verzorgen. Eén keer per week krijgen zij aanbod van de gymleerkracht in de grote gymzaal.

 

Leerkracht groep 1/2 a: juf Ayla

Leerkrachten groep 1/2 b: juf Angele en juf Melissa

 

Schooltijden groep 1/2:
Maandag 8.30 – 12.00 uur & 13.00 – 15.00 uur
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur & 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 8.30 – 12.30 uur
Donderdag 8.30 – 12.00 & 13.00 – 15.00 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur & 13.00 – 15.00 uur