koningshaven info

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is samengesteld uit ouders en leerkrachten van basisschool Koningshaven. Binnen de MR denken ouders mee over allerlei zaken die op school spelen, ook mogen zij soms meebeslissen.

 

De algemene bevoegdheden geven aan dat:

Alle schoolaangelegenheden in de MR ter sprake kunnen komen, hetzij via de oudergeleding dan wel via de personeelsgeleding.

De MR aan het schoolbestuur, gevraagd en ongevraagd, voorstellen kan doen en adviezen kenbaar kan maken.

De MR in bepaalde zaken instemmingsrecht heeft, in andere gevallen adviesrecht.