koningshaven onze school

Onze school

Basisschool Koningshaven is een school met ongeveer 130 leerlingen, in de wijk Zuid-Oost.

 

Bij basisschool Koningshaven vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig en prettig voelen, van daaruit kan een kind optimaal leren en zich ontwikkelen. Leren niet alleen, maar samen met andere kinderen, ouders en de professionals.

 

Sinds schooljaar 2022-2023 werken wij vanuit de Montessori principes. De uitspraak ‘Leer mij het zelf te doen’ vormt daarbij de leidraad.

 

Binnen ons onderwijs staat centraal dat we kinderen zo goed mogelijk willen begeleiden in hun ontwikkeling. Tijdens de werktijd wordt veel gebruik gemaakt van Montessorimaterialen, zodat kinderen veel handelend werken en inzicht krijgen in wat ze leren.

 

Op onze school vinden we het belangrijk om kinderen een stevige basis te bieden. Daarbij gaat het niet alleen om basisvakken als taal en rekenen. We werken even hard aan wie we zijn; als kind en als mens. Hoe we met elkaar omgaan en wat wij vanuit onszelf kunnen bijdragen aan een betere omgeving.