koningshaven onze school

Onze school

Onze school is volop in ontwikkeling. Binnen ons onderwijs staat centraal dat we willen afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen. We willen kinderen mede-eigenaar maken van wat ze leren en hoe ze leren.

 

Groepsdoorbrekend werken in bouwen en de samenwerking tussen bouwen vinden we belangrijk. Dat doen we om een doorlopende leerlijn en een ononderbroken ontwikkeling te garanderen. Zo kunnen we goed afstemmen op waar een kind in zijn ontwikkeling zit in plaats van een kind iets aan te bieden op een bepaalde leeftijd.

 

Op onze school vinden we het belangrijk om kinderen een stevige basis te bieden. Daarbij gaat het niet alleen om basisvakken als taal en rekenen. We werken even hard aan wie we zijn; als kind en als mens. Hoe we met elkaar omgaan en wat wij vanuit onszelf kunnen bijdragen aan een betere omgeving.